Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa


Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.

Albert Einstein

Dowiedź się więcej

Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa zostało założone 17 stycznia 2012 roku


Jest w swoim regionie największym reprezentantem środowiska rowerzystów i ich opinii

Znaczącym społecznym organizatorem ruchu rowerowego

Głównym konsultantem inwestycji pro-rowerowych w Dąbrowie Górniczej


Działamy na rzecz budowy infrastruktury rowerowej miejskiej i rekreacyjno-turystycznej.

Promujemy ruch rowerowy jako środek komunikacji, rekreacji i turystyki.

Organizujemy imprezy rowerowe: happeningi, wycieczki, rajdy.

Wspieramy rozwój sportu kolarskiego.


Od początku działalności Stowarzyszenia jego prezesem jest Jan Brzost€“ były kolarz szosowy, obecnie emerytowany dziennikarz - aktywny animator społecznego zaangażowania w ruch rowerowy.

Chcesz działać z nami?

Będąc członkiem Stowarzyszenia Rowerowa Dąbrowa


masz znaczący głos w sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia

pierwszy dostaniesz informacje o organizowanych wydarzeniach

po każdym wydarzeniu otrzymujesz pełny serwis fotograficzny i sprawozdania

opłacając składki członkowskie (5 zł/m-c) potwierdzasz swoje zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia oraz wspierasz jego aktywność

Statut Stowarzyszenia RD

Do pobrania

Regulamin imprez

Do pobrania

Deklaracja członkowska

Formularz

Dane Stowarzyszenia RD

Do pobrania

Bądźmy w kontakcie!


Jeśli chcesz się do nas przyłączyć, masz ciekawe pomysły lub chcesz kręcić z nami